top of page

Հեղինակային իրավունքներ

Կայքում տեղադրված և/կամ տվյալ կայքի օգտագործման հետ կապված տրամադրվող տեղեկությունների բովանդակությունը հանդիսանում է «Ձայն» լիբերթար պահպանողական կուսակցության սեփականությունը: Կայքում օգտագործված նյութերը, լոգոն և տարբերանշանները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով:

Որևէ փոփոխության կատարում այդ նյութերում չի թույլատրվում: Արգելվում է տեղեկատվության կամ դրա առանձին մասերի փոփոխված վերարտադրումը, առանց հեղինակների նախնական համաձայնության հասարակական, քաղաքական կամ այլ նպատակներով դրանց օգտագործումը:

bottom of page